Кафедра фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку

Абітурієнтам

Інформація для абітурієнтів, які планують вступати на навчання до ДВНЗ "Криворізький національний університет" за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування":

Наші Переваги:

 • Наявність бюджетних місць.
 • Можливість отримання  паралельно диплому у Польщі.
 • Універсальність у порівнянні з іншими економічними спеціальностями.
 • Перспективи працевлаштуван-ня на провідних підприємствах, у банках, податкових інспекціях, страхових компаніях, державних і місцевих органах влади.
 • Доступна вартість навчання та її незмінність протягом всього періоду навчання.
 • Зручне місцезнаходження  навчальних корпусів.

Наші особливості:

 • Диплом Національного університету найвищого IV рівня акредитації.
 • Наявність магістратури, аспірантури.
 • Можливість вступу на навчання на базі вже отриманої вищої освіти (молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) за будь-якою спеціальністю.
 • Розвинута матеріально-технічна база, гуртожитки, профілакторії, палац молоді і студентів тощо.
 • Яскраве студентське життя та можливість самовираження.



Як подати електронну заяву для вступу на навчання за

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справата страхування»

Інструкція для вступників по роботі з системою для подачі електронних заяв для участі в конкурсному відборі на вступ до ВНЗ



ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Вартість одного року навчання, грн.

Денна

Заочна

за степенем освіти "бакалавр" для вступників  2016-2017 навчального року (на базі ОКР "молодший спеціаліст" за інтегрованими планами)

10813

7922

за степенем освіти "бакалавр" для вступників  2016-2017 навчального року (на базі ОКР "молодший спеціаліст" за іншими спеціальностями)

9671

6812

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" (в т.ч. на базі ОС «бакалавр» за іншими спеціальностями) для вступників  2016-2017 навчального року

12244

8357

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (в т.ч. на базі ОС «бакалавр» за іншими спеціальностями) для вступників  2016-2017 навчального року

11645

9956