Кафедра фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку

КафедраКонкурентні переваги кафери фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку формувалися і накопичувалися роками.


Початок свого існування кафедра бере в 1983 році,  від заснування кафедри економіки промислового виробництва та будівництва (ЕПВБ).  У 2003 році в процесі реорганізації кафедри ЕПВБ була створена кафедра економічного аналізу і фінансів (ЕАФ), яка у 2011 році трансформувалась в кафедру фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку.


Упродовж 1997-2016 років кафедру очолював Турило Анатолій Михайлович - доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України (з 1999р.), керівник  Криворізького місцевого відділення Академії економічних наук України, академік Академії гірничих наук України (з 2007р.).Під керівництвом професора А.М. Турила в університеті створені наукові школи: «Проблеми розвитку та інтенсифікації фінансово-економічних систем» (з 1999 року), «Проблеми інноваційного розвитку та управління інтелектуальним капіталом підприємства» (з 2012 року).

 

Навчальний процес з підготовки бакалаврів і магістрів здійснюють 9 викладачів кафедри суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку (у т.ч. 2 доктори економічних наук, професори; 6 кандидатів економічних наук).


Сукупний інтелектуальний капітал всіх викладачів, результат їх постійного самоудосконалення і розвитку,  високі моральні якості, які реалізуються в навчальному процесі та науковій діяльності є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації - творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати в галузі фінансів та інновацій.