Кафедра фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку

Спеціальність
Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» - одна із основних спеціальностей галузі знань «Управління та адміністрування», орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, здатних об'єктивно оцінювати економічні процеси в суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливостей у сфері фінансів суб’єктів господарювання, державних та міжнародних фінансів.НАЗВИ ПОСАД, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ БАКАЛАВРИ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

ЗГІДНО З ШТАТНИМИ РОЗПИСАМИ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ

Перелік юридичних осіб, де

працюватимуть випускники

Перелік структурних

підрозділів, у яких мають працювати випускники

Перелік посад, на яких мають

працювати випускники

1.1.

Міністерство фінансів України, обласні та Київське міське фінансове управління, районні, міські (міст обласного підпорядкування), районні у містах фінансові управління

Всі управління і відділи

Економіст, спефціаліст, бухгалтер та ін.

1.2.

Державна казначейська служба України, обласні, управління у місті Києві. Районні, міські (міст обласного підпорядкування), районні у містах відділення Державного казначейства.

 

Спеціаліст та ін.

1.3.

Державна фінансова інспекція України, областях, місті Києві, ревізійні підрозділи (відділи, групи) у районах, містах і районах у містах.

Всі управління і відділи

Бухгалтер та ін

1.4.

Державна податкова служба України, областях, місті Києві, державні податкові інспекції у містах, районах, районах у містах, міжрайонні, об'єднанні.

Всі управління і відділи

Бухгалтер, касир та ін.

1.5.

Міністерства, відомства, управління та відділи місцевих державних адміністрацій і виконавчих комітетів місцевих рад

Управління, департамент (відділи) фінансовий, планово- фінансовий, контрольно-ревізійний, обліку і звітності (бухгалтерія)

Бухгалтер, економіст, касир та ін.

1.6.

Підприємства і організації всіх галузей сфери матеріального виробництва різних форм власності і господарювання

Відділи фінансовий, планово-фінансовий, фінансово- маркетинговий

Економісти та ін.

1.7.

Бюджетні організації і установи

Відділи: фінансовий, планово-фінансовий, бухгалтерія

Бухгалтер, економіст та ін.

1.8.

Пенсійний фонд України, Головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, управління Пенсійного фонду в містах і районах

Усі відділи і служби

Інспектор, економіст, бухгалтер та ін.

1.9.

Державна служба зайнятості України, обласні, міські та районні центри зайнятості

Усі відділи і служби

Економіст, бухгалтер та ін.

1.10.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавча дирекція Фонду, виконавчі дирекції відділень Фонду в областях, містах, та районах

Усі відділи

Економіст, бухгалтер

1.11.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, виконавча дирекція Фонду, виконавчі дирекції відділень Фонду в областях, районах та містах обласного значення

Усі відділи

Економіст, бухгалтерНАЗВИ ПОСАД, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ МАГІСТРИ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

ЗГІДНО З ШТАТНИМИ РОЗПИСАМИ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ


Магістр з фінансів, банківської справи та страхування на первинних посадах самостійно виконує переважно діагностичні та частково евристичні завдання, здійснює економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює. Відповідно до штатного розпису підприємств, магістри з фінансів, банківської справи та страхування можуть займати наступні посади.


Перелік юридичних

осіб, де працюватимуть

випускники академії

Перелік

структурних

підрозділів, у яких мають працювати випускники

Перелік посад, на яких

мають працювати

випускники академії

1.

 

 

 

 

Міністерство фінансів України, міські фінансові управління, районні, міські (міст обласного підпорядкування), районні у містах фінансові управління

Всі управління і

відділи

Головні: економіст, бухгалтер, ревізор-інспектор;

старші: економіст, бухгалтер, ревізор-інспектор;

провідні: економіст, ревізор- інспектор, спеціалісти, економісти; економіст 1 категорії, ревізор-інспектор та ін.

2.

 

 

 

Державна фіскальна служба України, державні фінансові служби в областях, містах, у районах

Всі управління і

відділи

Головні, провідні, старші:

контролери-ревізори,

контролери-ревізори та ін.

 

3.

 

Міністерства, відомства, управління та відділи місцевих державних адміністрацій і виконавчих комітетів місцевих рад

Управління, департамент (відділи)

фінансовий,

планово-фінансовий, контрольно-ревізійний

Головні: бухгалтери,

економісти, контролери-

ревізори;

провідні: економісти, контролери- ревізори;

старші; бухгалтери, економісти та ін.

4.

Підприємства і організації всіх галузей сфери матеріального виробництва різних форм власності і господарювання

Відділи фінансовий,

планово-фінансовий, фінансово-маркетинговий

Зав. секторами, головні, провідні, старші економісти та ін.

5.

Бюджетні організації і установи

Відділи: фінансовий,

планово- фінансовий, бухгалтерія

Заступники начальника відділу, головні: бухгалтер, економіст; провідні: бухгалтер, економіст; старші: бухгалтер, економіст та ін.

6.

Пенсійний фонд України, Головні управління Пенсійного фонду в, областях, управління Пенсійного фонду в містах і районах

Усі відділи і служби

Заступник начальника відділу, головні: бухгалтер, економіст; провідні: бухгалтер, економіст; та ін.

7.

Державна служба зайнятості України, обласні, міські та районні центри зайнятості

Усі відділи і служби

Заступник начальника відділу, головні: бухгалтер, економіст; провідні: бухгалтер, економіст; та ін.

8.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавча дирекція Фонду, виконавчі дирекції відділень Фонду в областях, містах, та районах

Усі відділи

Заступник начальника відділу, головні: бухгалтер, економіст; провідні: бухгалтер, економіст; та ін.

10.

 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, виконавча дирекція Фонду, виконавчі дирекції відділень Фонду в областях, районах та містах обласного значення

Усі відділи

 

Заступник начальника відділу, головні: бухгалтер, економіст; провідні: бухгалтер. економіст; та ін.

 

11.

Державна казначейська служба України

 

Головний спеціаліст, головний казначей, провідний спеціаліст, провідний казначей, спеціаліст 1 категорії.

12.

Управління Державного казначейства України в областях

 

Заступник начальник відділу,

головний спеціаліст, головний казначей, провідний спеціаліст, провідний казначей, спеціаліст 1 категорії.

13.

Районні та міські відділення Державного казначейства України

 

Начальник відділу, головний спеціаліст, головний казначей, провідний спеціаліст, провідний казначей, спеціаліст 1 категорії.

14

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Департаменти і управління страхового нагляду

Начальник департаменту,

заступник начальника департаменту, начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу, заступник начальника відділу, провідний спеціаліст, спеціаліст.

15.

Комерційні банки

 

Директор відділення, заступник директора відділення, провідний спеціаліст, спеціаліст.

16.

Інвестиційні компанії

 

Провідний, спеціаліст.

17.

Промислові підприємства і їх об'єднання

Відділи інвестицій та управління ризиком

Провідний спеціаліст відділу управління ризиком, спеціаліст відділу управління ризиком.

19.

Страхові і

перестрахувальні

компанії

Усі

функціональні відділи

Голова правління, заступник голови правління, начальник департаменту (управління), начальник відділу, менеджер зі страхування, провідний спеціаліст, спеціаліст, директор філії (представництва), провідний менеджер, оцінювач ризиків (андеррайтер), провідний оцінювач ризиків (провідний андеррайтер).

20.

Брокерські компанії

Усі

функціональні відділи

Директор компанії, заступник директора компанії, головний брокер, начальник відділу, провідний брокер, брокер.

21.

Державний накопичувальний пенсійний фонд і недержавні пенсійні фонди

Усі

функціональні відділи

Начальник департаменту, заступник начальника департаменту, начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділів, провідний спеціаліст.